miércoles, 2 de octubre de 2013

Princesa da noite

Princesa da noite
Non era medo a voar,
si, tremendo a chóiva.

Refuxiáda no humano cotián,

tentóu a invisibilidáde.

Autoexcusada na sinxeleza,

pousóu discreta.

Matemáticamente dispostas,

escamiñas leves nas ás.

Confiáda na noite,

sen competir nunca en cores.

Determinada a vivir,

escasas horas.

Cumprimento leal,

na súa ascensión.

O dia rebelóuna fráxil,

sen ela saber.

Na descoberta despegóu,

incáuta inocente.

Fora de territorio amigo,

batéuse incontroláda.

Non era morta aínda,

cando o supuxeron.

Coma princesa sen reino,

enterrada sen lustre.

Nunca se enteróu,

que foi a miña emoción.

Queda lixéiro po de nobreza,

no ollo vítreo de quen a retrata.


Abelaíña, princesa da noite...

cartéira de sonos pirméiros.

Agóchate dos ráios do sol,

que ilumina a quen irísa en cores.


Agasállo en gris,

nos pirméiros de outono.


De cando se muda as noites longas.


Marité Prieto

Tódolos deréitos reservados

No hay comentarios:

Publicar un comentario